Vad är coaching

kbtterapi.com

Vad är coaching

Coachning (coaching)kan definieras som en process som hjälper individen att frigöra sin potential och därmed maximera de egna prestationerna.

Filosofin bakom är att den enskilde individen lär sig bättre och snabbare när hon eller han själv tar ansvar och känner delaktighet i det egna agerandet och de egna prestationerna. Förutom att personkemi bör stämma mellan klient och coach så bör en coach vara såväl utbildad som certifierad.

image004-960x500

Terapi, Coaching & Personlig utveckling. Motiverande samtal KBT, Kbt, KBT terapeut, psykoterapi – Stress och utmattningsdepression – Depression, nedstämdhet – Relationsproblem, enskilt/par och familj – Social osäkerhet/dålig självkänsla – Beroendeproblematik – Arbetsrelaterade frågor, – Personlig utveckling