Vad är samtalspartner

kbtterapi.com

Vad är samtalspartner

En samtalspartner kan röra sig mellan Mentor och Coach, delvis Konsult men inte Terapeut. Skulle så psykoterapeutiska behov dyka upp är det Samtalspartnerns skyldighet att avböja och hänvisa till legitimerad psykolog och eller legitimerad psykoterapeut inom respektive område, KBT, psykodynamisk eller vad som kan gälla i det aktuella fallet.

Med detta menas att Samtalspartnern inte bara har som uppgift att utbilda, utan även att motivera, inspirera och vägleda klienten. En Samtalspartner ser till att klienten når sina mål och kan prestera/leva på ett mer konstruktivt sätt – såväl på jobbet som på fritiden.

Samtalspartner kbtterapi.com

Terapi, Coaching & Personlig utveckling. Motiverande samtal KBT, Kbt, KBT terapeut, psykoterapi – Stress och utmattningsdepression – Depression, nedstämdhet – Relationsproblem, enskilt/par och familj – Social osäkerhet/dålig självkänsla – Beroendeproblematik – Arbetsrelaterade frågor, – Personlig utveckling