Vad är samtalsterapi

kbtterapi.com

Vad är samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska beteenden/problem.

Man bör skilja mellan psykoterapi och andra former av samtalsverksamheter. Psykoterapi utövas av legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologer och legitimerade psykoterapeuter arbetar under yrkesansvar vilket garanterar patientsäkerheten.

Andra former av s.k. samtalsterapi utövas bl.a. av personer som kallar sig diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter. Dessa verksamheter står inte under Socialstyrelsens tillsyn.

Samtalsterapi - KBT

Terapi, Coaching & Personlig utveckling. Motiverande samtal KBT, Kbt, KBT terapeut, psykoterapi – Stress och utmattningsdepression – Depression, nedstämdhet – Relationsproblem, enskilt/par och familj – Social osäkerhet/dålig självkänsla – Beroendeproblematik – Arbetsrelaterade frågor, – Personlig utveckling